SUATU PERINGATAN DARI USTAZ FATHI YAKAN
( Virus Merbahaya Yang Menyerang Harakah Dakwah Masa Kini )


Disediakan oleh :
Akhukum fiLlah, Ahmad Akhyari bin Ismail Az-Zahawiee UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.


Muqaddimah


Seorang Mujahid Dakwah, Ustaz Fathi Yakan, yang pernah berkunjung ke Negara kita, dalam rangka menghadiri Muktamar Agung PAS tahun 1997, telah memperingatkan kita semua tentang bahaya AIDS Haraki, iaitu istilah yang menggambarkan fenomena yang telah dan sedang terjadi di sebahagian harakah Islamiah di seluruh dunia.


Ini adalah peringatan penting beliau kepada para aktivis dakwah, sejak enam belas tahun yang lalu di dalam buku beliau : Ihzaruu AIDS Al-Haraki (Berjaga-jagalah, AIDS Haraki). Wa Zakkir !! Fa inna az-Zikra tanfa`ul mu’minin.

Penyakit AIDS adalah merujuk keadaan seseorang yang mengalami kehilangan daya tahan penyakit di dalam tubuh, sehingga menjadi mudah dijangkiti penyakit dengan keadaan yang parah. Sehingga kini, penyakit yang disebabkan oleh virus HIV ini, masih belum ditemui ubat yang dapat menyembuhkan penyakit merbahaya ini. Para penghidap HIV/AIDS ini akan berhadapan dengan risiko kematian.

Dalam buku “Ihdzaruu Al-Aids Al-Harakiy (1989)”, Al-Ustaz Fathi Yakan secara khusus mengingatkan kes kehancuran harakah dan tanzim dakwah di Lubnan. Hal yang sama juga berlaku di beberapa Negara Muslim yang terdapat harakah Islamiah di situ. Beliau berpendapat, kes-kes kehancuran tanzim dakwah bermula dari kelemahan daya tahan dalaman jama`ah, yang seringkali terjadi di saat mereka berada di atas paksi Mihwar Siyasi (Orbit Politik).

Hal ini sering terjadi ketika harakah Islamiah memasuki wilayah amal siyasi (kerja politik) untuk menyempurnakan wilayah `amal dakwah dan meningkatkan sasaran dakwah yang lainnya.


Mengapa terjadi seperti ini? Apakah penglibatan harakah Islamiah dalam wilayah politik adalah suatu kekeliruan dan kesilapan? Tentu saja tidak !! Bahkan ini adalah suatu kewajipan kita semua.

Konsep Syumuliatul Islam yang diperkenalkan Imam As-Syahid Hasan al-Banna di dalam usul pertama dari Usul `Isyrin, telah memberikan gambaran pentingnya kita bergerak di paksi politik demi tertegaknya Ad-Din wa Ad-Daulah. Sesungguhnya saat ini, Syumuliayatud Dakwah menuntut kita memasuki dan menguasai wilayah politik.

Mengenal Virus Merbahaya

Persoalan yang timbul ialah bagaimana virus ini boleh berjangkit dan menjadi penyebab kehancuran kepada harakah? Dalam analisa dan tajribah Ustaz Fathi Yakan, terdapat 7 faktor utama yang menyebabkan hal ini terjadi :

1. Hilangnya Manna`ah I`tiqodiyah (imuniti keyakinan) dan tidak terbinanya bangunan dakwah di atas dasar fikrah dan mabda’ yang benar dan jitu. Akibat yang timbul dari faktor ini, tanzim dakwah tidak tertegak di atas fikrah yang benar dan utuh.

Adakalanya sebuah tanzim hanya wujud sebagai Tanzim Ziyami, iaitu tanzim yang berdiri atas landasan wala’ kepada seorang pemimpin yang diagungkan. Ada juga yang bergerak sebagai Tanzim Syakhshi, iaitu tanzim yang tertegak atas bayangan keperibadian (figure) seorang pemimpin. Terdapat juga yang berbentuk Tanzim Mashlahi Naf`i yang berorientasi mewujudkan tujuan perlaksanaan pengisian semata-mata.

Kerana itu, binaan tanzim menjadi begitu rapuh, tidak mampu menghadapi kesulitan dan cabaran. Akhirnya bergoncanglah binaan dan bercerai-berai shofnya sehingga terjadilah berbagai peristiwa dan tragedi.

2. Perkaderan dan pembinaan anggota berdasarkan kuantiti, dengan mengutamakan bilangan dan jumlah keahlian menjadi keutamaan qiyadah. Seringkali dianggap, bahawa jumlah yang banyak itu akan menjadi penentu kemenangan dan kejayaan. Kondisi ini mungkin ada kebenarannya ketika sebuah harakah dakwah tampil secara rasmi sebagai parti politik dan terlibat dalam pilihanraya.

Akan tetapi hal ini perlu diawasi kerana, orientasi ini akan memudahkan pihak-pihak tertentu cuba mewujudkan qaidah sya’biyah atau dasar dokongan sosial untuk kepentingan mealisasikan tujuan-tujuannya.

Dalam situasi tertentu akan muncul keperibadian atau tokoh-tokoh tertentu dalam harakah yang memperjuangkan kepentingan peribadi dengan memanfaatkan qaidah sya’biyah yang dibinanya. Pada saat ini, qa`idah sya’biyah ini akan bertindak sebagai musuh dalaman kepada harakah Islamiah.

3. Isti’jal (tergesa-gesa) untuk meraih kemengan, meskipun tidak seimbang dengan persediaan yang mencukupi, walaupun ditahap minimum. Kemenangan politik bererti memperolehi kekuasaan. Setiap aktivis politik akan dikuasai semangat mencari dan mengejar kekuasaan sehingga tidak ada penghujungnya.

Menurut Ustaz Fathi Yakan, kekuasaan yang diperolehi di manapun akan menuntut pembahagian ghanimah (harta rampasan perang) kepada penjaga sesuai dengan perbandingan tugasan yang ditanggung seseorang. Ghanimah yang telah diperoleh itu kadangkala melahirkan cubaan, fitnah dan bencana kerosakan dalam harakah.

Permasalahan dasarnya adalah penipuan dalam pembahagian, antara perseorangan, pemimpin serta penguasa yang bercita-cita mendapatkan bahagian kekuasaan yang banyak. Akhirnya prinsip perjuangan tergadai dan agenda maddiyah dengan mengejar kepentingan hawa nafsu akan menjadi tuntutan perjuangan mereka.

Ketika ini hilanglah roh aqidah dalam perjuangan, tumpuan hanya diberikan kepada percaturan strategi menghadapi musuh dalam pilihanraya dengan meninggalkan agenda pembinaan ruhiyah di kalangan jundiyah dan qiyadah. Akhirnya “yang dikejar tak dapat, yang dikendong keciciran ”.

4. Binaan tanzim dipengaruhi unsur luaran. Samada dipengaruhi oleh latarbelakang kekuatan yang berada di sekelilingnya dari aspek politik, ekonomi dan lain-lain aspek. Akibatnya, tanzim akan kehilangan potensi keaslian perjuangan, kehilangan orientasi dan arah tujuan politik. Kerana hilangnya asholah dakwah (keaslian), tanzim menjadi alat kepentingan pihak lain, dan segala keputusan dan tindakan dipengaruhi kelompok tertentu.

5. Munculnya berbagai aliran dan kelompok dalam harakah. Hal ini sering terjadi kepada harakah yang telah mengalami perpecahan lantaran hilangnya wahdatul fikr dan wahdatul `amal. Kesan dari permasalahan ini akan timbulnya ta`addudul wala’, justeru akan timbul pertikaian, perebutan pengaruh dan kekuasaan untuk meraih hasrat dan cita-cita peribadi atau kelompok tertentu.

6. Campur tangan pihak luar dengan pengaruh dominan politik, ideologi, perisikan, inteligent dengan berbagai cara penyamaran untuk menyerang musuh dalam harakah dengan tujuan menghancurkan kekuatan dan kesatuan di dalam tanzim. Ruang yang terbuka untuk campur tangan atau penyusupan amat luas, terutama melalui ruang politik, iaitu dengan menawarkan pelbagai maslahah siasah.

Kekuatan luaran dan campur tangan ke dalam tanzim harakah berlaku ketika jamaah mengalami kelemahan, miskinnya roh `aqidah di kalangan jundiyah dan qiyadah, kuatnya kecenderungan mengejar maddiyyah dan jawatan.

7. Lemah atau hilangnya kesedaran politik (wa’yu siyasi) dalam harakah. Sesebuah harakah yang tidak memiliki wa’yu siyasi yang tinggi dan baik, tidak akan dapat mengimbangai peredaran zaman, gagal mengambil istifadah dan pengajaran dari pengalaman lepas, tidak mengkaji peranan harakah di masa depan dan tidak mampu membuat suatu keputusan politik setempat berdasarkan situasi dan kondisi politik internasional.

Apabila harakah mengalami kelemahan seperti ini, akan berlaku sikap yang kontradiktif dan mudah terbawa arus. Keadaan ini memudah unsur-unsur negatif dari luar mengawal keputusan politik dalam harakah dan mengenepikan peranan majlis syura dalam jamaah.

Semua faktor kondisi yang dinyatakan oleh Ustaz Fathi Yakan adalah berkesimpulan dari masalah mendasar harakah Islamiah masa kini, iaitu “politik mendominasi tarbiah”. Keadaan ini menyebabkan suasana atau munakh harakah dikuasai oleh politik, bahkan sangat mempengaruhi pendirian dan sikap para anggota dan pimpinan harakah.

Kewajipan Memelihara Asholatud Dakwah (Keaslian Dakwah).

Permasalahan dan penyakit yang berlaku di dalam harakah dakwah, hanya dapat dikawal dan diubati dengan memelihara keaslian dakwah yang kita warisi dari Baginda Rasulullah SAW.

Syeikh Mustafa Masyhur Rahimahullah, dalam sebuah tulisannya, Qadhaya Asasiyyah `Ala Thoriqud Dakwah, menekankan betapa pentingnya Muhafazhah `Ala al-Asholah (memelihara keaslian dakwah), agar harakah terjamin berada di jalan yang benar menuju sasaran.

Sekecil-kecil penyelewengan dari asholah dakwah, pasti akan melahirkan kegelinciran yang semakin hari semakin besar, serta menyeret harakah jauh dari jalan yang benar dan gagal mencapai sasaran harakah. Imam Asy-Syahid Hasan al-Banna selalu menekankan agar jamaah beriltizam dengan Islam, Al-Quran dan As-Sunnah serta melangkah ke medan dakwah berpandukan Sirah Rasulullah SAW ketika beliau menegakkan Daulah Islamiah pertama. (Mustafa Masyhur, Qadhaya Asasiyyah `Ala Thoriqud Dakwah).

Memelihara Asholah Dakwah bererti meletakkan kepentingan kepada tarbiyah. Kerana itu, tarbiyah dalam jemaah tidak boleh dikesampingkan atau diabaikan demi memenuhi tuntutan kegiatan politik, publisiti bahkan jihad sekalipun. Perencanaan takhtit dan tanzim semata-mata tidak mencukupi tanpa tarbiyah untuk membina izzah harakah di mata musuh Islam.

Usrah merupakan tulang belakang tarbiyah dalam jamaah, yang berperanan sebagai wasilah yang mendidik ahli dan membentuk rijal. Semua anggota di manapun peringkat jamaah, samada ahli hinggalah pimpinan tertinggi wajib mengikuti peringkat-peringkat tarbiyah sehingga sampai ajalnya.

Kesimpulan

Ternyata, kewajipan itu lebih banyak dari batas waktu yang kita miliki. Kerana itu, dakwah kita tidak dibina atas dasar rukhshah (keringanan), tetapi dibangun atas dasar `azhimah dan tekad yang teguh. Jika hal ini diperhatikan dengan sewajarnya, dari peringkat ahli sehinggalah pimpinan jamaah, segala permasalahan yang sering melanda harakah dan dakwah, nescaya virus bahaya yang menular dalam tanzim binaan jamaah dapat diatasi.

Semoga kita mengambil pelajaran dan manfaat dari taushiyah yang disampaikan sejak enam belas tahun silam oleh seorang da`ie yang menjadi qudwah kepada kita, demi kebaikan dan kejayaan harakah dakwah di Negara kita.

Kepada para Pejuang yang merindukan kejayaan.....

Kepada Rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan Kepada Pewaris peradaban yang telah menggoreskan

Sebuah catatan membanggakan di lembar sejarah manusia Wahai kalian yang rindu kemenangan…..

Wahai kalian yang turun ke medan Demi mempersembahkan jiwa dan raga Untuk Islam tercinta…..

http://3.bp.blogspot.com/_naaZXXey95E/TNe1tpvbWRI/AAAAAAAAEGg/4ESNAyNASBM/s1600/2010-11-08_163219.jpg


oleh Pas Kedah Darul Aman

Parti Islam Se-Malaysia PAS menganggap Kenyataan Muhyidin Yasin satu fitnah apabila beliau mengatakan kerajaan Kedah tidak buat apa-apa terhadap mangsa banjir di Kedah. Tinjauan saya di kawasan mangsa banjir di mana petugas PAS dan kerajaan negeri bertungkus lumus membantu tanpa mengira ideologi parti dan agama.

Pihak kerajaan Kedah, Pejabat Daerah, Pejabat Zakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Kesihatan, pihak polis, bekerjasama dengan baik untuk membantu di pusat perpindahan. Yayasan Amal dan Unit Amal yang dianggotai oleh ahli PAS bercekang mata membantu mangsa banjir dengan tulang empat kerat tanpa diupah.

Memang ada pusat yang dikendalikan oleh ahli Umno, yang tidak perlulah kita hendak ceritakan bagaimana rungutan mangsa banjir kepada kami. Bukan masanya untuk kita hendak mendedahkan keburukan yang dilakukan oleh pelaku ahli Umno sewaktu mengendalikan pusat banjir.

PAS menasihatkan kepada Tan Sri Muhyidin janganlah membuat fitnah dan mendengar taklimat daripada ketua cawangan Umno, usahlah berpolitik ketika rakyat ditimpa dengan banjir. Air banjir tidak kenal apa anutan ideologi.

Ustaz Idris Ahmad
Ketua Penerangan PAS Pusat

1. Astaghfirullah.. satu tindakan yang cukup memalukan, jahil lagi berniat jahat terhadap ajaran Islam yang suci ini. Lebih-lebih lagi penganjurannya dinaungi oleh orang besar negara.

2. Islamic Fashion Show atau Islamic Fashion FestiVal [IFF] ini memang berasal dari Malaysia dan ianya diasaskan oleh Dato' Raja Rezza Shah sementara Datin Rosmah Mansur bertindak sebagai penaungnya [founding patron].

3. Bukan sahaja pakaian yang diperagakan ini bertentangan dengan prinsip pakaian Islam, lebih malang mereka berani menghina Rasulullah saw dengan melakarkan nama baginda di pakaian yang sedemikian.

4. Jika bukan niat menghina Islam, tindakan apakah seperti ini? Sungguh memalukan. Saya tidak jangka mereka sejahil it , sehingga tidak mengetahui bagaimanakah bentuk pakaian Islam yang sebenarnya, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah swt. Firman Allah swt di dalam surah an Nuur ayat: 31

[Katakan kepada orang-orang perempuan yang beriman, supaya mereka merendahkan pandangannya dan menjaga kehormatannya dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasannya kecuali apa yang zahir daripadanya dan hendaklah mereka melabuhkan tudung hingga ke bawah dadanya.

Janganlah mereka memperlihatkan perhiasannya kecuali kepada suaminya, bapanya, bapa suaminy , anaknya, anak suaminya, saudaranya, anak saudaranya yang lelaki, anak saudaranya yang perempuan, perempuan muslimah, hamba sahayanya, orang-orang yang mengikutnya dari kalangan lelaki yang tiada syahwah kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum mengerti tentang aurat perempuan.

Jangan mereka berjalan sambil menggoyangkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi. Bertaubatlah kamu sekelian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan.]

5. Datin Seri Rosmah telah diberikan peluang oleh Allah swt menjadi orang penting dan berpengaruh dalam negara ini. Suami Datin Seri adalah orang bertanggungjawab memimpin negara sebagai Perdana Menteri. Malang jika kedudukan yang dimiliki itu membawa Datin Seri jauh daripada Allah swt. Apalagi secara terbuka menentang syariat Allah swt.

6. Baru-baru ini Datin Seri Rosmah berjaya mempengaruhi suami untuk menganugerahkan RM 111 juta bajet negara kepada PERMATA sebagai satu badan yang dipimpin oleh Datin Seri. Kini Datin Seri memiliki segalanya selain suami, iaitu harta dan takhta. Kemungkinan juga ia menjadikan Datin Seri Rosmah sebagai orang paling berkuasa di negara ini.

7. Namun kuasa bukanlah tiket untuk Datin Seri berbuat sesuka hati terutama terhadap agama Islam yang suci ini kerana ia adalah agama milik Allah swt Tuhan yang Maha Berkuasa. Tuhan yang memberi sedikit harta dan takhta kepada Datin Seri. Allah swt berhak dan mampu pada bila-bila masa sahaja menarik kembali segala nikmat yang dikurniakan justeru segala nikmat itu hanya ujian untuk melihatnya hambaNya bersyukur kepadaNya atau kufur.

8. Datin Seri Rosmah boleh memilih untuk bersyukur kepada Allah swt disamping segala keistemewaan dan kemewahan yang dimilik, tetapi kenapa Datin Seri memilih untuk ingkar dan mempersenda Nabinya saw melalui tindakan Datin Seri menaungi Islamic Fashion Show yang jelas bertentangan dengan Islam ? dan pula menghina Rasulullah saw melalui satu khat nama Rasul yang ditulis secara terbalik pada pakaian murahan sebagaimana yang terdapat di dalam gambar di atas.

9. Tindakan Datin Seri Rosmah cukup meninggalkan kesan jengkel dan kesal dalam jiwa ummat Islam yang perihatin. Memandangkan Datin Seri Rosmah cukup berkuasa dalam negara ini, kenapalah tidak dijadikan kuasa yang dimiliki itu benar-benar memartabatkan Islam. Islamic Fashion Show adalah satu idea yang bijak tetapi malang salah pakaian yang di peragakan. Bukan begitu pakaian Islam. Jika Datin Seri keliru, bagaimanalah pakaian Islam yang sebenarnya, Datin Seri boleh merujuk kepada para mufti yang ramai dalam negara kita atau paling tidak Datin Seri boleh merujuk kepada 40 ulama' Muda yang baru-baru telah dirai dengan hebat lagi berprestij dikala mereka menyertai parti yang dipimpin oleh suami Datin Seri.

10. Justeru itu saya melihat jahil bukan alasan dan isunya di sini. Saya bimbang benar Datin Seri bersekongkol dengan pihak musuh-musuh Islam untuk menghina dan mempersendakan Islam lalu menjadikan Datin Seri sebagai boneka. Namun saya harap tidak begitu, sebaliknya apa yang saya harap ialah Datin Seri kembali kepangkal jalan dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla terutama saat usia kita telah hampir ke penghujung.

11. Biarpun Datin Seri kelihatan masih sihat, muda, kaya dan berharta, namun suka saya mengingatkan kata-kata hikmah yang selalu dilafazkan oleh Tuan Guru Dato' Tuan Ibrahim Tuan Man bahawa mati tidak syarat sakit dan mati juga tidak syarat tua. Sementelah jika kita selalu sakit dan usia pula telah meningkat tua.

12. Datin Seri berdepan dengan amanah ummah. Datin Seri masih ada ruang dan peluang untuk berbakti kepada ummah dan mentaati Allah Azza wa Jalla.

Pertama janganlah diulang lagi kesilapan serupa. Tarik diri dari terus menaungi program mungkar seperti penganjuran islamic Fashion Show yang menghina Islam dan mengelirukan ummah.

Kedua, melalui PERMATA yang dipimpin oleh Datin Seri, setelah memiliki peruntukan sedemikian banyak dari bajet negara [RM 111 juta], mengatasi peruntukkan Sekolah Agama Rakyat [RM 95 juta] dan peruntukan rakyat marhain, Datin Seri sewajarnya manafaat kan anugerah tersebut untuk berbakti kepada agama, negara dan bangsa seperti mempertingkatkan bantuan pendidikan kepada pelajar luar bandar yang rata-ratanya tidak bernasib baik kerana faktor kemiskinan.

Juga membantu ibu tunggal dan anak-anak yatim di seluruh negara tanpa mengira dari parti manakah mereka warisi kemiskinan itu. Jadilah ibu kepada semua rakyat bukan hanya ibu kepada golongan bangsawan dan kenamaan. Rendahkan sayap untuk turun bersama rakyat, bukan hanya singgah dan berpaut di istana hinggap.

13. Andai Datin Seri terbaca atau membaca Memo Taubat yang saya hantar buat tatapan Datin Seri di alam cyber lalu ini, saya harap Datin Seri tidak marah kepada saya. Justeru saya hanya menyeru agar Datin Seri kembali kepangkuan Islam dengan melaksanakan suruhan Allah swt seperti menutup aurat lalu bertaubat kepada Allah swt atas kesalahan lslam. Lantas pimpinlah tangan suami Datin Seri ke arah jalan yang betul agar ia menjadi Perdana Menteri yang juga taat kepada Allah swt.

14. Bicara atau Memo Taubat yang saya nukilkan ini memang tidak sedap di dengar oleh Datin Seri berbanding bisikan-bisikan para penasihat istana Datin Seri yang senantiasa mengampu dan memuji. Percayalah, kata-kata itu bukan kerana mereka kasihkan Datin Seri tetapi menjadikan Datin Seri lupa diri dan semakin angkuh di puncak bumi.

15. Saya mewakili Dewan Pemuda PAS Malaysia bahkan seluruh ummat Islam yang terkilan dengan tindakan yang diambil oleh Datin Seri dalam menaungi program mungkar ini sangat berharap agar Datin Seri kembali menyusur pulang ke pangkal jalan dan insyaalah tidak hilang bisa ular dek kerana menyusur akar sebaliknya tawar ilmu sang pendita dek kerana menyusup laku.

Daripada:

Ustaz Nasruddin Hassan at-Tantawi

Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat

Oleh : Lahirul Latigu(ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Sabah

DEWAN PEMUDA PAS SABAH mendesak agar kerusi Parlimen Batu Sapi di serahkan kepada PAS atas semangat setiakawan Pakatan Rakyat Sabah. PKR Sabah telah gagal mengemukakan calon pada pilihanraya ke-11 tahun 2004 dan ke-12 tahun 2008.

Pada Pilihanraya ke-12 tahun 2008, PAS Sabah telah mengadakan perundingan dalam pembahagian kerusi dan telah menuntut kerusi tersebut namun ditolak oleh PKR SABAH dan Pas Sabah mengalah atas semangat setiakawan.

Namun tindakan mereka yang tidak mengemukakan calon setelah tamat tempoh pencalonan menunjukkan bahawa mereka telah mengkhianati persefahaman telah dipersetujui bersama.

PKR telah meletakkan calon di 19 kerusi Parlimen, sedangkan PAS tidak meletakkan sebarang calon pada mana-mana kerusi Parlimen pada Pilihanraya lepas, maka Kerusi Parlimen Batu Sapi telah diletakkan menjadi keutamaan untuk Pas bertanding sebagaimana yang telah diputuskan dalam Bengkel Strategik Pilihanraya Pas Sabah di Sandakan pada awal tahun ini.

Yang Dipertua PAS Batu Sapi, Tuan Haji Hamzah Abdullah yang juga Timbalan Pesuruhjaya PAS Sabah adalah Pengasas PAS di Sabah di samping menjadi Pesuruhjaya PAS Sabah Pertama adalah anak jati kelahiran di Batu Sapi.

Beliau adalah tokoh pemimpin pas yang berkaliber yang banyak berkhidmat dengan masyarakat di sana. Mendapat pendidikan dalam perundangan di UK, di samping pernah memegang jawatan sebagai Pemimpin Kemajuan Rakyat (PKR) bagi DUN Sekong.

PAS bersama masyarakat melalui Institusi seperti Pusat Asuhan Tunas Islam (PASTI) bagi tadika kanak-kanak yang terletak di bawah Dewan Pemuda Pas Sabah, telah lama bertapak di Batu Sapi. Antaranya PASTI di Taman Mawar yang telah mencecah 10 tahun. Kini telah empat buah PASTI berada di kawasan Parlimen tersebut.

by Abg Dai on Thursday, October 14, 2010 at 12:22am

Bantahan demi bantahan terhadap kelulusan yang dibuat oleh PUSPAL terhadap penganjuran Konsert artis GAY kontroversi Adam Lambert,terus kedengaran..Suara Mahasiswa terutama yang berpusat di Lembah Klang antara yang paling keras kedengaran membantah setiap konsert yang berunsur maksiat walau siapapun dan darimanapun artis tersebut.Syabas diucapkan kepada mereka.Tapi..ya..itu Mahasiswa yang berada di Tanah Semenanjung sana..apakhabar dan apa crita pula pula dengan Mahasiswa yang berada di Kepulauan Borneo? Di mana suara mereka? Mengapa mereka seolah-olah membisu diam tanpa sebarang bicara terhadap isu2 hangat yang menerja rakyat dan masyarakat yang berada di sekeliling mereka?
"student power"


Adakah ini kerana mereka terlalu seronok dibuai mimpi indah dan berkhayal kerana mereka merupakan sarjana yang nantinya keluar akan punyai kedudukan dan gelar yang hebat di dalam masyarakat?ataukah mereka terlalu sibuk mencatur kehidupan serba mewah yang tentunya menghantui mereka selepas studi nanti? ataukah mereka hanya seronok bermain kata atau berretorika kerana mereka sang mahasiswa? atau sebenarnya mereka sedang sibuk mengumpul dan memperbanyakkan koleksi anak2 ikan emas yang setiap hari mereka belai dan santuni itu sehingga mereka terlupa bahawa mereka sebenarnya punyai senjata dan kuasa yang ampuh serta bisa merobek dan mengoyakkan keegoan sang perasuah yang sedang berkuasa? Arghh..payah juga sebenarnya berbicara dengan anak2 yang terlalu idealis ini? sebenarnya mereka sedang tertidur!! Ayuh kawan..kita terjah mereka..Kejutkan mereka yang sedang berkhayal itu...Atas permintaan sebilangan teman-teman, dipaparkan artikle lama berkenaan dengan Pilihanraya. Ia lebih kepada menjawab pendapat sebilangan pihak yang mendakwa bahawa Pilihanraya adalah dilarang dalam Islam.


BAHAGIAN PERTAMA : HUJJAH-HUJJAH KEHARUSAN MENGGUNAKAN PILIHANRAYA


1. PILIHANRAYA ADALAH SALAH SATU CARA MEMBERI NASIHAT


Pilihanraya adalah satu jenis daripada penyaksian(الشهادة ), wajib bagi setiap muslim melaksanakannya dengan sebaik-baik perlaksanaan


Dalam hal ini, Dr Yusuf Al-Qardawi pernah berkata;


“Sesungguhnya islam menetapkan bahawa sistem Syura adalah salah satu kaedah dari kaedah-kaedah kehidupan yang di kehendaki oleh Islam. Wajib kepada pemerintah melaksanakannya, di samping mewajibkan kepada rakyatnya bersikap suka nasihat menasihati sesama mereka, sehinggakan nasihat itu menjadi cara hidup keseluruhannya.”


Sabda Rasulullah s.a.w ;


الدين النصيحة


Maksudnya;

"Agama (cara hidup) ialah nasihat”


Di antara perkara yang mesti di serapkan oleh pemimpin kepada rakyatnya ialah berani memberi teguran kepada pemimpin.


Sepertimana melaksanakan amar ma’ruf dan nahi mungkar itu merupakan fardu yang wajib di laksanakan, begitu juga menyatakan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim merupakan jihad yang wajib di laksanakan.


Apabila kita melihat kepada sistem pilihanraya dan “majoriti suara” yang dilakukan, ia merupakan satu penyaksian(الشهادة ) yang di pandang elok di sisi Islam. Ini kerana dengan perlaksanaannya, usaha untuk membaiki sesebuah negara ke arah perlaksanaan Islam dapat dilakukan. Maka dengan demikian perlaksanaanya adalah wajib dilakukan oleh setiap individu muslim yang berada di negara tersebut.


Firman Allah;


وأشهدوا ذوى عدل منكم


Maksudnya;


“Hendaklah bersaksi dari kalangan orang yang adil.”


(surah at-Talak : 2)


Dari ayat ini, penyaksian itu mesti di lakukan oleh orang yang adil, dengan makna, seseorang yang tidak adil tidak boleh melaksanakannya.


Sebelum perbahasan lebih lanjut, elok kita lihat dahulu definisi adil (العدالة), ianya adalah seperti berikut;


ملكة فى النفس أو هيئة راسخة فيها تمنع صاحبها من ارتكاب كبيرة أو اصرار على صغيرة تدل على الخسة أو مباح يخل بالمروءة.


"Satu sifat semula jadi atau keadaan diri, yang boleh menegah dirinya dari melakukan dosa-dosa besar dan terhindar dari melakukan dosa kecil yang boleh mencacatkan akhlaknya atau melakukan perkara yang harus tetapi boleh mencacatkan maruah diri".[1]


Dari definisi ini, menunjukkan orang yang layak untuk masuk mengundi dalam pilihanraya adalah dari kalangan orang yang tidak melakukan dosa besar dan kecil atau sebagainya, justeru itu, jika di perhatikan kepada rakyat Malaysia, syarat ini tidak di tunaikan oleh mereka.


Oleh itu boleh di katakan ramai dari rakyat Malaysia tidak layak mengundi di sebabkan mereka tidak memenuhi syarat-syarat adil tadi.


Bagi menjawab persoalan ini, seharusnya kita memakai kaedah usul fiqh yang berbunyi;


درء المفاسد مقدم على جلب المصالح


Maksudnya;


Menolak kefasadan lebih di dahulukan berbanding mengambil maslahat.[2]


Dalam hal keadaan ini, membiarkan kerajaan membawa panji kebangsaan merupakan kefasadan yang wajib di buang, ini kerana ianya membawa kepada syirik kepada Allah, adapun mencukupkan syarat merupakan maslahat yang mesti di lakukan oleh setiap pengundi.


Jadinya, berdasarkan kepada kaedah ini, seeloknya kita meringankan syarat ini dan kita berhujjah menyatakan bahawa mengundi dalam pilihanraya adalah satu perkara yang wajib.


Bagi menguat hujjah ini, sabda Rasulullah s.a.w;


من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان


Maksudnya;


"Barangsiapa dari kalangan kamu melihat kemungkaran maka hendaklah dia tegah dengan tangan, jika tidak mampu, dengan lidah, jika tidak mampu maka dengan benci dalam hati, maka itu adalah selemah-lemah iman".[3]


Hasil dari perbahasan ini, kita akan dapat membuat kesimpulan bahawa mengundi dalam pilihanraya adalah wajib, tetapi dengan syarat, iaitu masuknya pilihanraya dengan tujuan untuk melaksanakan hukum Allah di muka bumi.


Firman Allah;


اقيموا الشهادة لله


Maksudnya;


"laksanakan "syahadah" untuk Allah"(surah At-Talak : 2)


Pada ayat ini menunjukkan perlaksanaan itu bersandarkan kepada kehendak Allah, dengan ungkapan yang lain, perlaksanaan itu berdasarkan untuk melaksanakan hukum Allah di muka bumi.


2. KAEDAH FIQH


Kita menggunakan kaedah usulfiqh yang berbunyi;


ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب


Maksudnya;


"Tidak akan sempurna sesuatu yang wajib melainkan melaksanakan sesuatu perkara, maka melaksanakan perkara tersebut adalah wajib".


Misal bagi kaedah ini ialah seperti berikut;


Hukum solat adalah wajib, bagi menyempurnakan solat tersebut adalah mesti berwudu’. Maka hukum berwudu’ adalah wajib.


Jika wudu’ tidak dapat di lakukan melainkan dengan menggali telaga, maka hukum menggali telaga adalah wajib.[4]


Perumpamaan dengan persoalan pilihanraya;


Melaksanakan Islam di muka bumi adalah wajib, lalu tidak ada cara lain untuk melaksanakannya melainkan dengan masuk pilihanraya, maka hukum masuk pilihanraya adalah wajib.


3. PILIHANRAYA ADALAH MEDAN JIHAD


Hujjah ini di kemukakan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr Harun Din Al-Hafiz dalam satu tulisan beliau di akhbar harakah keluaran khas[5]


Beliau berhujjah menyatakan bahawa pilihanraya adalah medan tempur yang di panggil jihad juga, ini kerana jihad bermakna menghabiskan segala usaha dan tenaga untuk meletakkan kalimah Allah yang paling tinggi.


Justeru itu, zaman Rasulullah s.a.w mengistiharkan jihad perang kerana pada zaman tersebut pihak musuh menyerang Islam dengan peperangan. Kalaulah pihak musuh tidak melawan dengan senjata, seperti berhujjah, logik atau sebagainya, nescaya Rasulullah s.a.w tidak akan menyuruh umat Islam pada zaman tersebut mengangkat senjata.


Rasulullah s.a.w berperang angkat senjata pada zaman itu kerana pada zaman itu perang angkat senjata adalah satu-satunya cara yang paling relevan untuk melawan musuh.


Melihat kepada keadaan di Malaysia, jihad perang tidak relevan tetapi jihad pilihanraya yang relevan, maka hendaklah kita berjihad di Malaysia menggunakan pilihanraya.


Ini bersesuaian dengan firman Allah;فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثله ما اعتدى عليكم


Maksudnya;


"Barangsiapa menyerang kamu maka hendaklah kamu menyerang mereka sepertimana mereka menyerang kamu." (surah al-Baqarah : 194)


Dari ayat ini, musuh politik Islam di Malaysia menggunakan pilihanraya, maka begitu halnya kita melawan mereka menggunakan sistem ini juga.


Justeru itu, pilihanraya adalah sistem pemilihan pemimpin yang relevan khususnya di Malaysia. Ianya juga merupakan jihad mengikut kesesuaian tempat dan masa.


BAHAGIAN KEDUA : KESAMARAN DAN JAWAPANNYA


Ada sebahagian golongan yang mengemukakan hujjah bagi mendatangkan kesamaran terhadap pendokong gerakkan yang menggunakan platform pilihanraya ini, di sini kami kemukakan kesamaran tersebut dan kami menjawab segala kesamaran tersebut. Moga-moga mendapat petunjuk dari Ilahi yang maha Esa.


1. MENGAPA TIDAK MENGGUNAKAN SYURA


Kita mesti kembali kepada asal sunnah iaitu kita melihat cara perlantikan yang di namakan sebagai SYURA.


JAWAPAN


Jika di kaji secara ilmiah, kita akan dapati bahawa perlantikkan khalifah dari kalangan sahabat tidak menunjukkan satu cara yang tetap. Tidak ada satu nas yang jelas (الصارح ) menyatakan bahawa perlantikkan seseorang pemimpin itu berdasarkan kepada sistem syura sahaja, tetapi ada sistem yang lain dari itu, seperti sistem istikhlaf (استخلاف ) iaitu sistem yang di gunakan Saidina Abu Bakar bagi perlantikkan Saidina Omar Ibni Khattab menjadi khalifah[6]


2. IKTIBAR DARI SEJARAH ALGERIA


Sistem pilihanraya tidak akan membawa kejayaan, ini kerana jika di perhatikan suasana yang telah berlaku di Algeria (الجزائر ), yang mana setelah kemenangan telah berbelah pihak kepada parti Islam, lalu kerajaan telah menggulingkan kerajaan Islam dan menggunakan kekuatan tentera bagi merosakkan keputusan pilihanraya tersebut.


JAWAPAN


Sesungguhnya kaedah usulfiqh ada menyatakan seperti berikut;


انما النص من الكتاب و السنة و الاجماع


Maksudnya;


" Sesungguhnya nas itu dari al-Quran, Sunnah dan ijmak."


Jika di perhatikan kepada kaedah ini, jelas kepada kita, bahawa berhujjah dengan mengqiaskan dengan peristiwa di Algeria adalah hujjah yang tertolak, ini kerana qias yang di iktibarkan syarak adalah di sandarkan kepada tiga sandaran sahaja, iaitu al-Quran, Sunnah dan Ijmak.


Kemenangan dan kekalahan adalah lumrah dalam perjuangan, apakah kita berani mengatakan Rasulullah s.a.w tidak mengikut kehendak syarak apabila kalah dalam peperangan Uhud.


Hasil dari ini, hujjah kedua ini tertolak.


3. PILIHANRAYA ADALAH BIDAAH YANG TERCELA


Menggunakan sistem pilihanraya adalah sebahagian dari amalan bidaah yang di larang, berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w;


كل بدعة ضلالة و كل ضلالة فى النار


Maksudnya;


"Tiap-tiap bidaah itu sesat dan tiap-tiap sesat itu akan ke neraka"


Dalam hadis ini, Rasulullah s.a.w menggunakan kalimah (كل ) yang memberi makna “tiap-tiap”. Oleh itu setiap perkara yang tidak di lakukan oleh Rasulullah s.a.w, sahabat, tabiin dan tabi' tabiin di kira sebagai bidaah, termasuklah dalam maksud hadis ini ialah pilihanraya.


JAWAPAN


Kami mahu menjelaskan bahawa bidaah yang diharamkan ialah bidaah dalam persoalan ibadat, ini berdasarkan kaedah usulfiqh yang berbunyi;


الأصل فى العبادة تحريم او بدعة


Maksudnya;


" Asal dalam persoalan ibadat adalah haram"


Dengan makna, setiap amalan yang berbentuk ibadat, jika tidak di ajar oleh syari’ (الشارع) maka amalan itu di kira bidaah.


Kaedah ini merupakan istinbat dari hadis nabi yang berbunyi;


من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد


Maksudnya;


"Barangsiapa yang melakukan sesuatu amalan yang bukan dari ajaran kami, maka amalan itu tertolak"[7].


Adapun dalam persoalan muamalat atau teknik, maka kaedah usulfiqh menyatakan;


الأصل فى الأشياء اباحة


Maksudnya;


"Asal sesuatu itu adalah harus"[8]


Dari kaedah ini, persoalan muamalat atau teknik yang tidak tersebut dalam nas, maka hukumnya adalah harus (boleh di lakukan), seperti kita menggunakan sistem muamalat moden yang tidak ada pada zaman Rasulullah s.a.w, sahabat, tabiin dan tabi' at-tabiin, maka hukumnya harus, seperti sistem muamalat bank yang menggunakan kad kredit atau sebagainya.


Kaedah ini teristinbat dari firman Allah;


الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره و لتبتغوا من فضله و لعلكم تشكرون , و سخر لكم ما فى السماوات و الأرض جميعا منه ان فى ذلك لايات لقوم يتفكرون .


Maksudnya;


"Allah lah yang menggerakkan untuk kamu akan lautan supaya kapal boleh berjalan padanya dengan arahanNYA, dan supaya kamu boleh mengambil segala kelebihanNYA dan moga-moga kamu bersyukur, dan Allah lah juga yang menggerakkan untuk kamu segala yang di langit dan segala di bumi, sesungguhnya pada demikian itu menjadi tanda untuk kaum berfikir".(surah al-Jathiah :12-13)


Maka dari itu, pilihanraya tidaklah bidaah, ini kerana pilihanraya adalah persoalan teknik dan cara, bukan persoalan ibadat.

4. PILIHANRAYA ADALAH PERSOALAN AQIDAH


Pilihanraya bukan persoalan muamalat atau teknik, tetapi ianya adalah persoalan aqidah, ini berdasarkan firman Allah;


ان الحكم الا لله


Maksudnya;


Tiada hukum melainkan untuk Allah.(al-Ana'm : 57)


Dalam ayat ini bahawa persoalan perlaksaan hukum adalah mesti dari Allah bukan majoriti seperti yang di laksanakan dalam pilihanraya. Oleh itu, pilihanraya adalah persoalan aqidah, bukan persoalan teknik, muamalat atau furu’


JAWAPAN


Jika itu di hujjahkan, maka kami tetap berada di landasan hujjah, yang mana kami berpegang dengan kaedah usulfiqh iaitu maslahat umum (مصالح المرسلة ), atas keharusan menggunakan sistem pilihanraya dalam pemilihan pemimpin.


Dalil bagi kaedah ini firman Allah;


وما جعل عليكم فى الدين من حرج


Maksudnya;


Dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah (surah al-haj : 78)


Dan juga, amalan Saidina Omar semasa beliau menjadi khalifah, yang mana beliau pernah mencurahkan susu yang bercampur dengan air untuk mengajar peniaga susu yang menipu, sedangkan hukum mencurah susu adalah haram kerana ianya membawa kepada membazir, firman Allah.


ان المبذرين كانوا ا خوان الشياطين


Maksudnya;


Sesungguhnya orang yang membazir adalah saudara syaitan. (surah al-Isra' : 27)


Walaupun begitu, Khalifah Saidina Omar mencurahkan susu tersebut dengan tujuan untuk mengajar kepada penjual-penjual susu yang lain, agar tidak melakukan penipuan.[9]


Begitu halnya dalam pilihanraya, jika pilihanraya adalah haram disebabkan ianya menggunakan majoriti dalam menentukan hukum sedangkan penentuan hukum itu hanyalah dari Allah sahaja, bukan majoriti. Tetapi dengan kaedah ini, pilihanraya di bolehkan, ini kerana jika pilihanraya tidak di gunakan, maka tidak ada cara lain untuk kita merampas kekuatan kerajaan dari golongan taghut. Lantaran itu taghut berkuasa di atas muka bumi.


5. KEBENARAN BUKAN DARI SUARA MAJORITI


Pilihanraya adalah صوت الأكثرية أو أغلبية “suara kebanyakkan manusia”. Sedangkan Islam mengajar kepada kita supaya mengikut akan kebenaran tanpa melihat kepada ramai yang menyokongnya. Ini kerana, ada perkara yang benar dari segi syara’ tetapi mempunyai penyokong yang sedikit.


Juga firman Allah dalam al-Quran ;وان تطع أكثر من فى الأرض يضلونك عن سبيل اللهMaksudnya ;


“Jika kamu taat kepada orang ramai di atas bumi, nescaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah”.(al-An'am :116)


Di ayat lain ;


ولكن أكثر الناس لا يعلمون


Maksudnya ;


“Tetapi ramai dari kalangan manusia yang tidak mengetahui”. (al-A'raf : 187)


Ayat lain ;


ولكن أكثر الناس لا يؤمنون


Maksudnya ;


“Tetapi ramai dari kalangan manusia tidak beriman”.(Hud : 17)


Ayat lain ;


بل أكثرهم لا يعقلون


Maksudnya ;


“Bahkan kebanyakkan mereka tidak berakal”(al-Ankabut : 63)


ولكن أكثر الناس لا يشكرون


Maksudnya ;


“Dan tetapi ramai dari kalangan manusia tidak bersyukur”(Al-Baqarah : 243)


JAWAPAN


Perkataan ini ditolak dan berada di landasan yang salah. Dalam perbincangan kita adalah tentang pilihanraya yang didokong oleh mereka yang memperjuangkan Islam, yang mana mereka adalah orang yang bersyukur, beriman dan mengetahui, bukan pilihanraya yang didokong oleh mereka yang melawan Islam.


Sesungguhnya tidak ada تصويت dalam perkara yang berbentuk hukum syarak yang telah qati’I ( قطعيات الشرع ), perkara asasi dalam Islam ( أساسيات الدين ) dan perkara yang telah di kenali dalam Islam secara mesti ( ما علم من الدين بالضرورة ). Bahkan تصويت berlaku kepada perkara yang berbentuk “ijtihadiyyah” yang memungkinkan kepada beberapa pandangan dan pendapat.


Oleh yang demikian, apabila persoalan ini adalah perkara “ijtihadiyyah”, maka mesti ada yang “rajih dan marjuh”. Maka dalam hal, ini pandangan yang rajih adalah pandangan yang ramai. Ini kerana Nabi s.a.w ada menyebut ;


ان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد


Maksudnya ;


“Sesungguhnya syaitan bersama orang yang bersendirian dan dia akan berjauhan diri dari orang yang berdua”[10]


Juga dari sirah Rasulullah s.a.w, Baginda sendiri menerima pandangan ramai dalam peperangan uhud dan memutuskan untuk keluar menghadapi musuh di luar Bandar Madinah.


Saidina Omar ibnu Al-Khattab juga pernah meminta supaya perinsip menerima pandangan ramai dipakai untuk memilih calon-calon khalifah yang akan menggantikannya[11].


Juga kaedah fiqh ada menyatakan ;


الشاذ كالعدم


Maksudnya ;


“Perkara yang ganjil (sedikit) seperti tiada”


6. AS-SYAIKH OMAR BIN ABDUL RAHMAN


Mereka berkata, “ulama’ yang mula-mula mengeluarkan fatwa atas keharusan menggunakan sistem pilihanraya adalah seorang ulama’ buta dari jemaah Ikhwan Muslimin yang bernama Syaikh Omar bin Abdul Rahman. Beliau mengeluarkan fatwa semasa beliau di dalam penjara pada ketika itu.


Dalam Islam, seseorang mufti tidak boleh mengeluarkan sesuatu fatwa dalam keadaan susah hati, mengantuk, tertekan, atau sebagainya, tetapi Syaikh Omar mengeluarkan fatwa tersebut semasa beliau dalam penjara, ini bermakna beliau dalam tertekan, maka dari itu, fatwa itu adalah tertolak”JAWAPAN


Kami ingin menolak kesamaran ini dengan dua jawapan;


1- Seperti yang telah maklum, hujjah itu tidak terletak kepada diri individu seseorang, tetapi hujjah yang di terima adalah hujjah yang di sandarkan dari turuqul istidlal (طرق الاستدلال / cara-cara mengambil dalil) yang betul.


2- Walaupun Syaikh Omar mengeluarkan fatwa tersebut dalam penjara, tetapi ramai dari kalangan ulama’-ulama’ yang lain berhujjah menyatakan hukum pilihanraya ini.


Maka setelah di perhatikan kepada hujjah di atas, menunjukkan segala kesamaran yang di kemukakan adalah lemah dan tidak boleh di tarjihkan.


7. PILIHANRAYA ADALAH SISTEM BARAT


Sistem pilihanraya adalah salah satu fikrah yang di ambil dari barat. Oleh yang demikian, mana mungkin mengambil fikrah barat diisikan kedalam sistem Islam. Ini kerana Islam merupakan agama yang telah disyarakkan oleh Allah. Jika fikrah barat di ambil, bermakna, syarak barat pun diterima dalam Islam, sedangkan perkara ini adalah mustahil.


JAWAPAN


Bagi menjawab persoalan ini, kami akan kemukakan dua hujjah.


(1) Sesungguhnya perlaksanaan sistem pilihanraya bukanlah menunjukkan bahawa iktikad kepada fikrah barat, sebaliknya ia hanyalah merupakan wasilah, bukanlah merupakan maksud ataupun matlamat.


(2) Tidak semua perkara yang datang dari barat ditegah, ini kerana berdasarkan kepada sirah menunjukkan Rasulullah s.a.w sendiri pernah mengambil fikrah barat, yang mana ianya adalah seperti berikut ;


(a) Rasulullah menerima fikrah “menggali parit” dalam peperangan Ahzab, sedangkan fikrah menggali parit dalam peperangan adalah fikrah yang datang dari kalangan orang Farsi yang menganut agama majusi.


(b) Rasulullah s.a.w telah menggunakan kepandaian orang musyrik yang ditawan dalam peperangan badar dengan mengajar membaca dan menulis kepada orang Islam yang buta huruf[12]


Oleh yang demikian, tidak semua sistem barat ditegah, bahkan dibenarkan kepada kita mengambil fikrah barat selagi tidak bercanggah dengan nas yang muhkam dan kaedah-kaedah syarak yang thabit.

8. PILIHANRAYA MENOLAK HAKIMIYYAH ALLAH


Pilihanraya adalah fikrah menolak hakimiah Allah حاكمية الله .


Jawapan


Tidak semua pejuang pilihanraya menolak hakimiah Allah, bahkan orang yang menolak dan menafikan hakimiah Allah adalah mereka yang di gelar dengan “Diktator”.


Melihat kepada situasi ini, pejuang Islam yang mengambil sistem pilihanraya, bukanlah menafikan hakimiyyah Allah, bahkan mereka adalah orang yang menggunakan pilihanraya dengan tujuan untuk melaksanakan hakimiyyah Allah, iaitu melaksanakan perinsip-perinsip Islam yang berbentuk siasah dalam memilih pemimpin, melaksanakan amar makruf nahi mungkar dan sebagainya.[13]


9. PILIHANRAYA ADALAH PERSOALAN IJTIHADIYYAH


Adakah “pilihanraya” dari perkara “ijtihadiyyah”?.


JAWAPAN


Sememangnya pilihanraya adalah dari persoalan “ijtihadiyyah”. Ini kerana perkara “ijtihadiyyah” berlaku dengan beberapa sebab, ianya adalah seperti berikut ;


1. Pada perkara yang tiada nas.


2. Perkara yang ada nas, tetapi mempunyai beberapa tafsiran.


3. Mempunyai “muaridh” atau pertentangan yang sama denganya atau lebih kuat darinya.[14]Pilihanraya adalah dari perkara “ijtihadiyyah”, ini kerana perlantikkan khalifah Abu Bakar, Omar al-Khattab, Othman dan Ali, tidaklah menggunakan satu sistem yang sama. Oleh yang demikian, pelantikan pemimpin adalah persoalan ‘ijtihadiyyah” ini kerana, perkara “ijtihadiyyah” adalah perkara yang tidak mempunyai nas yang tetap dan qati’i.


Begitulah halnya kepada sistem pilihanraya.


10. NAMA YANG DI GUNAKAN OLEH ORANG KAFIR.


Apabila menyebut pilihanraya, maka pendokongnya adalah golongan demokrasi. Sedangkan kalimah “demokrasi” adalah dari kalimah yang digunakan oleh orang kafir, bukan dari Islam.


JAWAPAN.


Nama tidak menjadi punca perselisihan. Ini kerana hukum tidak berlegar kepada nama, tetapi berlegar kepada benda yang dinamakannya المسمياتKESIMPULAN


Setelah kita perhatikan kepada perbahasan di atas, dapatlah kita simpulkan bahawa pilihanraya adalah salah satu cara untuk kita menyampaikan massage dakwah.


Memang kita tidak nafikan bahawa pilihanraya adalah salah satu ideologi barat yang di hantar kepada kebanyakkan negara Islam, tetapi hakikatnya, jika kita tidak menggunakannya, secara logiknya, kita memang tidak mampu untuk menyampaikan dakwah ini. Ini kerana, jika kita menggunakan sistem jihad perang, kita adalah umat yang tidak mampu untuk itu, hal ini beralasan bahawa umat Islam di Malaysia masih tidak memahami jihad perang dengan sebaiknya. Justeru itu, tidak dapat tidak, kita gunakan sistem ini sebagai tanda usaha dakwah kita.


Seperkara yang paling penting bagi kita yang berada dalam gerakan Islam yang menggunakan pilihanraya dalam perjuangan kita, bahawa kita tidak menjadikannya sebagai ghayah, atau matlamat, bahkan kita menjadikan pilihanraya sebagai wasilah (cara) dalam meneruskan agenda menyampaikan dakwah islamiyyah ini.


Jika segala hujjah dan perbahasan ini tidak bertepatan dengan kehendak syara’ maka penulis dengan hati dan jiwa terbuka menerima teguran yang membina. Moga-moga segala usaha ini di terima Allah, menjadi bekalan kita di kala mengadap Allah di alam akhirat.


Wallahu a’alam


Bibliografi


Terjemahan Al-Quran


Muhammad Abdul Maksud Daud ; As-Siraj al-Wahhaj


Darul al-azhar littabaah : 2003.Harakah keluaran khas (pilihanraya ke 11)


As-Syaikh Abdullah bin Omar bin Sulaiman: Al-Imamah Al-


Uzma : Darul at-taiba linnasyri wa at-tawzik.


Dr Basri bin Ibrahim : Khilafiah, bidaah dan maslahat umum


: darul nu’man 1997


Imam Sayuti : Asybah wan Nazair : al-maktabah at-


taufiqiyyah : tidak bertarikh.Abd Wahab Khalaf : Ilmu Usul fiqh : maktabah ad-dakwah


al-islamiyyah syabab al-azhar : tidak bertarikh.


Dr Ali Ali Ghazi Tuffahah : Tahwil An-Nuqud : Darul al-


azhar littabaah : 2003


Dr Yusuf al-Qardawi : Fatawa Maasirah : Darul wafa’ : 1994


Dr Atiyyah Saqqar : Al-Fatawa : maktabah at-tawfiqiyyah ;


tanpa tarikh


Dr Abdul Halim Mahmood : fatawa al-Imam Abdul Halim


Mahmood : darul maarif; 2002


Islamonline.net (28/7/03)– Dr Yusuf Al-Qardawi.


Muhammad Nur Manuty : Islam dan Demokrasi dari


perspektif ideolog-odeolog gerakan islam semasa :


CERMASCS : tanpa tarikh.


[1] Lihat kitab "Mughni al-Muhtaj : jld 2 : m/s 427 : Adab al-Qada': m/s 70 : As-Siraj al-Wahhaj : m/s 19"


[2] Lihat buku "Khilafiyyah, Bidaah dan Maslahat umum" M/s 234 : karangan Dr Basri Ibrahim


[3] Hadis Riwayat Muslim dalam "kitab al-Iman": dalam saheh Muslim, daripada Abu Said Al-Khudri.


[4]Sila dengar kuliah Tuan guru Nik Abdul Aziz bin Nik Mat, dlam tahun 1997.


[5] Akhbar HARAKAH keluaran khas (Pilihanraya ke 11)


[6] Lihat kitab "Al-Imamah Al-Uzma I'nda Ahli Sunnah Wal Jamaah" m/s 144-157


[7] lihat dalam saheh al-Bukhari.


[8] Lihat kitab "tahwil an-Nuqud": m/s 78-79: karangan Dr Ali Ali Ghazi Tuffahah.


[9] Lihat buku "Khilafiah, bidaah dan Maslahat Umum" m/s 246: karangan Dr Basri Ibrahim.


[10] Hadis Riwayat At-Tarmizi dalam Bab "al-Fitan", daripada omar, hadis ke 2166. Meriwayatkan hadis ini juga oleh al-Hakim (1/114) dan al-Hakim mensahehkan hadis ini mengikut syarat Syaikhian.


[11] Lihat “Islam dan Demokrasi dari perspektif ideolog-ideolog gerakan Islam semasa” m/s 26. karangan Muhammad Nur Manuty.


[12] Lihat Kitab "Fatawa Maasiroh" (2/643) : karangan Dr Yusuf Al-Qardawi


[13] Kebiasaannya, bila dikaitkan dengan pilihanraya, maka ia akan menggambarkan golongan Demokrasi. Demokrasi adalah satu nama yang dikemukakan oleh barat. Tetapi مسمى nya boleh berubah mengikut peredaran zaman dan pertukaran pendokongnya. Oleh yang demikian, tidaklah menjadi satu perkara mustahil, di satu masa nanti, demokrasi yang dipegang oleh pejuang Islam akan bertukar kepada sistem yang bukan demokrasi lagi.


[14] Lihat kitab "Fatawa Maasiroh" (2/649) : karangan Dr Yusuf al-Qardawi.

;;